De juiste hulpverlener(s) op de juiste plaats.

Met BHVassist kun je alarmeren, registreren en rapporteren.

Alarmeren

BHVassist werkt op basis van Wie, Wat, Waar. Iedere werknemer kan alarmeren en BHVassist zorgt ervoor dat de juiste hulpverleners op de juiste plaats zijn! BHV’ers die over geschikte vaardigheden beschikken worden opgeroepen voor specifieke alarmeringen, met de locatie bepaling weten zij precies waar zij moeten zijn. Hiermee wordt kostbare tijd bespaard omdat geschikte BHV’ers precies weten wat er aan de hand is en waar zij moeten zijn.

Wie kan er alarmeren?

Iedereen die toegang heeft tot de app (zowel op smartphone als computer), een alarmknop heeft of contact zoekt met de alarmcentrale kan alarmeren. Dit houdt in dat iedere medewerker binnen je bedrijf kan alarmeren via BHVassist.

Hoe kun je alarmeren?

Alarmeren kan op diverse manieren:

  • via de smartphone/ipad app (iOS & Android)
  • en/of de online widget (geïnstalleerd op je computer of digibord)
  • en/of een sensor (bijv. vanuit een BrandMeldInstallatie, watermelder, etc.)
  • en/of een persoonlijke meldknop
  • maar ook via het noodnummer van de alarmcentrale

 

Hoe weet BHVassist wie er in de buurt is?

BHVassist werkt op basis van locatiebepaling. Op basis van de geografische locatie van je smartphone, computer of smart-apparatuur wordt in combinatie met het soort melding gekeken welke hulpverleners gealarmeerd moeten worden.

Accepteren van een alarmmelding

Bij het verzenden van een alarmmelding worden direct alle hulpverleners die in de buurt aanwezig zijn en over de juiste vaardigheden beschikken om adequaat te kunnen handelen gealarmeerd.

Dit kan via een melding op een smartphone, een SMS, een oproep via een computer, telefonisch of een combinatie van deze meldingen. De hulpverlener die de melding accepteert krijgt tevens de bedrijfsprotocollen te zien die stap voor stap gevolgd kunnen worden.

Krijgen jouw medewerkers een alarmeringsmelding, dan bepalen zij zelf of zij deze accepteren of weigeren. In de melding is te zien wat er is gebeurd en waar zich de calamiteit voordoet. Eventueel kunnen foto’s en/of extra informatie worden toegevoegd.

In de beheeromgeving van BHVassist wordt alle informatie vastgelegd zodat hierop gerapporteerd kan worden. Lees verder over rapporteren met BHVassist.

Hoe werkt een alarmering?

Je kunt op allerlei manieren alarmeren. Ontdek hoe de alarmeringsfunctie van BHVassist via een smartphone werkt. Bekijk de animatie.