Update BHVassist: nu nog meer mogelijk!

BHVassist, het systeem waarin wij al onze expertise hebben gebundeld om je bedrijfsnoodorganisatie volledig te kunnen waarborgen, heeft een update gehad. Dat betekent dat er nu nog meer mogelijk is!

BHVassist is eenvoudig op te schalen naar meer locaties en meer gebruikers(groepen). Hierbij zien we dat eigenschappen van locaties en specifieke vaardigheden van gebruikers optimaal opgenomen kunnen worden in de alarmeringsprotocollen. Hiermee worden de alarmeringen nog gerichter en gedetailleerder.

Alarmeringsprotocol afhankelijk van locatie

Per locatie is in te regelen welke alarmeringen gemaakt kunnen worden. Iedere locatie heeft unieke eigenschappen met de daarbij behorende risico’s. Door protocollen (‘knoppen’ in de app) toe te wijzen aan één of meer locaties, bouw je de interne alarmering flexibel op.

  • Bijvoorbeeld: het alarmeren van EHBO’ers moet op alle locaties mogelijk zijn. Maar het melden van een ammoniaklekkage is alleen mogelijk, en dus zichtbaar, op locaties waar een koelinstallatie aanwezig is.

Alarmeringsprotocol afhankelijk van vaardigheid van de hulpverlener

De bedrijfsnoodorganisatie bestaat uit leden met diverse vaardigheden. Van ontruimer tot BHV’er, van Ploegleider BHV tot Crisismanagementteam, etc. Per alarmeringsprotocol is in te stellen welke groepen medewerkers het protocol mogen zien en dus kan gebruiken.

  • Bijvoorbeeld: alle medewerkers mogen de eerste groep van 4 BHV’ers alarmeren en ze mogen een onveilige situatie melden aan de Preventiemedewerker. BHV’ers en Ploegleiders mogen alle interne meldingen maken, met uitzondering van het alarmeren van het Crisismanagementteam (CMT). Alleen de Coördinator BHV en de locatiemanager mogen het CMT alarmeren.

Verbeterde portofoonfunctie

Het gebruik maken van de portofoonfunctie bestaat al, alleen is er een verbetering op de huidige functionaliteit optioneel beschikbaar. Deze verbetering is op basis van push2talk. Dit houdt in dat gesproken berichten zonder vertraging ontvangen worden door één of meer geselecteerde gebruikers van BHVassist.

Verbeterde locatiebepaling

  • De nieuwste technieken zijn toegepast om de locatie via GPS nog nauwkeuriger te maken. Het is tevens mogelijk om handmatig correcties toe te passen per locatie. Dit draagt bij aan accurate alarmering.
  • Wanneer de smartphones verbonden zijn met het wifi-netwerk van de organisatie, wordt bij een alarmering daar gebruik van gemaakt voor indoor locatiebepaling. Bij een gemaakte melding wordt meegegeven waar de melder is in het pand.

Aanvullende informatie per locatie en groep gebruikers

Informatie over bijvoorbeeld telefoonnummers, locaties van afsluiters, gevaarlijke stoffen, noodprocedures, etc. kunnen perfect via BHVassist gedeeld worden. Hiermee is voor iedere gebruiker van de app essentiële informatie direct beschikbaar. Deze informatie kan per locatie anders zijn of het kan per persoon verschillen welke informatie getoond mag of moet worden.

Verantwoordelijke(n) toewijzen per locatie

  • In iedere bedrijfsnoodorganisatie zijn personen of groepen personen aanwezig die op de hoogte moeten worden gebracht als er zich een incident voordoet. Bijvoorbeeld de directie, de preventiemedewerker of het Hoofd BHV. Door per locatie en per type melding aan te geven welke verantwoordelijke genotificeerd moet worden, betrek je direct de juiste mensen. Deze personen kunnen per e-mail en/of SMS geïnformeerd worden.

Verbeterd inzicht in de aanwezigheid

Het is mogelijk om op de kaart te zien waar hulpverleners zich bevinden, zo lang zij op de locatie aanwezig zijn. Ook is op de kaart zichtbaar waar hulpverleners zijn die via de app hebben aangegeven dat zij niet beschikbaar zijn.

  • De actuele aanwezigheid en de afwijking ten opzichte van de norm is beter inzichtelijk in diverse rapportagevormen
  • Toekomstige beschikbaarheid is inzichtelijk in combinatie met de verbeterde agendafunctie. Gebruikers kunnen in de app een afspraak in de agenda zetten, hiermee ziet de beheerder (Hoofd BHV) dat deze persoon in de toekomst niet beschikbaar zal zijn als hulpverlener.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over BHVassist?

Vraag via onderstaande knop vrijblijvend een adviesgesprek aan. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel naar 024 373 09 77.

Over BHVassist