Rapportages geven inzicht in de bedrijfsveiligheid.

Met BHVassist kun je alarmeren, registreren en rapporteren.

Rapporteren

Naast het alarmeren en registreren heeft het systeem een rapportfunctie. Binnen BHVassist kunnen uitgebreide rapportages opgesteld worden waarmee je de bedrijfsveiligheid binnen jouw organisatie kunt evalueren. Indien jouw bedrijf meerdere vestigingen heeft, heb je met BHVassist alle informatie beschikbaar over de periode die jij wenst. Rapportages kunnen geëxporteerd worden en daardoor eenvoudig worden gedeeld.

Met BHVassist inzicht in:
  • Aanwezigheid en beschikbaarheid van hulpverleners
  • Onder- of overbezetting (voor alle locaties)
  • De calamiteiten die plaatsvinden binnen jouw organisatie
  • Verloop van incidenten, ongevallenrapportage

Daarnaast:

  • Geldigheid van de certificaten van hulpverleners
  • Taken toevoegen en de voortgang monitoren (voor periodieke controles zoals bijv. BMI-installatie, EHBO-koffer etc.)
  • Inzicht in interne communicatie