Real-time inzicht in de aan- of afwezigheid.

Met BHVassist kun je alarmeren, registreren en rapporteren.

Registreren

De registratiefunctie van BHVassist leent zich prima voor het inzichtelijk maken van de (real-time) aanwezigheid van hulpverleners en BHV’ers . Medewerkers kunnen zelf aangeven of zij aan- of afwezig zijn en daarnaast wordt op basis van locatie gekeken wie in de buurt is voor de oproep bij een incident. De medewerkers kunnen zelf kiezen of zij een melding accepteren of weigeren. Alle informatie en communicatie omtrent alarmeringen wordt geregistreerd binnen jouw eigen beveiligde omgeving van BHVassist en blijft zichtbaar; op basis daarvan kunnen calamiteiten geëvalueerd worden.

De aanwezigheid van hulpverleners wordt geregistreerd aan de hand van geo-fencing. Wanneer iemand een zone binnenkomt dan is deze persoon aanwezig. Verlaat deze person de zone weer, dan staat de persoon op afwezig. Buiten de zone zijn mensen niet te traceren en worden er desgewenst ook geen meldingen verzonden. Met de registratiefunctie heb je altijd direct inzichtelijk of er genoeg hulpverleners aanwezig zijn voor een optimale bezetting van jouw bedrijfsveilige organisatie.

  • Aanwezigheidsregistratie
  • Calamiteitenregistratie
  • Responsetijdregistratie